• Boriana Net
         boriananet.com  ТЕЛЕВИЗИЯ    |    ИНТЕРНЕТ    |    ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ


  КОМБИНИРАЙ И СПЕЧЕЛИ
  ПОВЕЧЕ ЗАБАВЛЕНИЕ ПО-ГОЛЕМИ ОТСЪПКИ  ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ - 14,80 лв.*

  ИНТЕРНЕТ - 7,90 лв.
  Цена за Кабелен Интернет - 20 Mbps в комбинация със Цифрова телевизия.*

  DIEMAXTRA- 7,99 лв.
  Цена в комбинация с Цифрова телевизия и Кабелен интернет*

  МAX Sport Plus - 3,99 лв.
  Цена в комбинация с Цифрова телевизия и Кабелен Интернет*

  От 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г.

  * за първите три месеца при сключване на 12 месечен договор.

  Безплатен безжичен рутер
  Безплатен цифров приемник
  Без инсталационна такса при стандартна инсталация**

  Промоционалните цени включват услугите „Цифрова телевизия“, пакетни услуги, пакет МAX Sport Plus и пакет DIEMAXTRA предлагани на частни абонати. Важи за нови и настоящи абонати с безсрочни или срочни договори, които изтичат до 31.01.2022 г. След изтичането на промоционалния период от 3 месеца се прилага стандартната цена на услугите.

  ** Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на брой клиентски устройства по договор с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане и изтегляне на кабели в кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценова Листа - Допълнителни услуги и материали. В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по преценка на Оператора.  Абонаментни планове и услуги включени в настоящата промоция:

  Услуга Цена за първите 3 месеца Стандартна цена
  Цифрова телевизия 14.80 лв. 17.80 лв.
  Цифрова телевизия + Супер 20 22.70 лв. 28.70 лв.
  Цифрова телевизия + Супер 30 27.70 лв. 33.70 лв.
  Цифрова телевизия + Супер 50 32.70 лв. 38.70 лв.
  Цифрова телевизия + Супер 100 47.70 лв. 53.70 лв.
  Кабелна телевизия + Супер 20 21.90 лв. 24.90 лв.
  Кабелна телевизия + Супер 30 26.90 лв. 29.90 лв.
  Кабелна телевизия + Супер 50 31.90 лв. 34.90 лв.
  Кабелна телевизия + Супер 100 46.90 лв. 49.90 лв.


  Пакет Цена за първите 3 месеца* Стандартна цена
  DIEMAXTRA
  * в комбинация със Цифрова телевизия и Кабелен Интернет.
  7.99 лв. 11.99 лв.
  DIEMAXTRA
  * в комбинация със Цифрова телевизия.
  8.99 лв. 11.99 лв.
  MAX Sport Plus
  * в комбинация със Цифрова телевизия и Кабелен Интернет.
  3.99 лв. 6.99 лв.
  MAX Sport Plus
  * в комбинация със Цифрова телевизия.
  4.99 лв. 6.99 лв.


  Всички цени са с включен ДДС!

  За повече информация се обръщайте на касата на Цифрова телевизия "Боряна", на тел.: 0676 7 52 51, моб. тел.: 088 9 34 34 35.

     

    Boriana Company