Boriana Net
       boriananet.comНачало arrow Пакет от услуги


Цени на услуги и отстъпки валидни от 01 Януари 2023 г.

Кабелна телевизия (КТВ) + Интернет

Срок на договора

Инсталационна
такса
при Стандартна инсталация *

Месечна такса

КТВ + СУПЕР 20
(20 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

27,90 лв.

КТВ + СУПЕР 30
(30 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

32,90 лв.

КТВ + СУПЕР 50
(50 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

37,90 лв.

КТВ + СУПЕР 100
(100 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

52,90 лв.
Цифрова телевизия (ЦТВ)
пакет стандарт + Интернет

Срок на договора

Инсталационна
такса
при Стандартна инсталация *

Месечна такса

 ЦТВ + СУПЕР 20
(20 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

32,70 лв.

ЦТВ + СУПЕР 30
(30 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

37,70 лв.

ЦТВ + СУПЕР 50
(50 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

42,70 лв.

ЦТВ + СУПЕР 100
(100 Мbps Интернет)

12 месеца

0,00 лв.

57,70 лв.* Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на брой клиентски устройства по договор с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане и изтегляне на кабели в кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценова Листа - Допълнителни услуги и материали. В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по преценка на Оператора.

Отстъпките за пакети услуги се предлагат само при сключване на договор от едно лице.

При предплащане на всички дължими суми за период не по-малък от шест месеца потребителят ползва отстъпка от 8,33 процента.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.« назад

  Boriana Company