Boriana Net
       boriananet.comНачало arrow Допълнителни услуги


I

Такси

Цена

1

Такса за повторно активиране на услуга при временно спиране

6,00 лв.

2

Инсталационна такса при договори със срок по-малък от дванадесет месеца

15,00 лв.

3

Такса за преместване ползването на услуга на адрес при стандартна инсталация*

15,00 лв.

4

Такса за настройка на телевизионен или цифров приемник с автоматична подредба на каналите

6,00 лв.

5

Такса за настройка на телевизионен или цифров приемник с подредба на канали по желание на клиента

12,00 лв.

6

Такса за подмяна на крайни устройства (телевизионен или цифров приемник, модем ,рутер и др.) по желание на клиента

6,00 лв.

7

Такса за настройка/конфигуриране на безжичен рутер

12,00 лв.

8

Такса за специализирана настройка/конфигуриране на рутер**

60,00 лв.

9

Инсталационна такса при добавяне на допълнително крайно устройство (телевизионен или цифров приемник, рутер и др.)

6,00 лв.

10

Такса за посещение на технически екип по желание на клиента за отстраняване на повреда, която не е възникнала по вина на Оператора***

6,00 лв.


* Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на брой клиентски устройства по договор с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане и изтегляне на кабели в кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценова листа - Допълнителни услуги и материали. В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по преценка на Оператора.

** Таксата се начислява на всеки започнат час.

*** Такса за посещение на технически екип по желание на клиента за отстраняване на повреда, която не е възникнала по вина на Оператора установена с двустранно подписан констативен протокол се заплаща задължително. В констативният протокол се включват всички извършени дейности и вложени материали и следва да бъдат заплатени допълнително съгласно Ценова листа - Допълнителни услуги и материали.


ЦЕНОВА ЛИСТА - УСТРОЙСТВА

ЦЕНОВА ЛИСТА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ


« назад

  Boriana Company