Boriana Net
       boriananet.comНачало arrow УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИУВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИУважаеми клиенти,

Като дългогодишен доставчик на телекомуникационни услуги винаги сме се стремили да бъдем адекватен, коректен и надежден партньор, да предлагаме услуги и условия с най-високо качество и оптимална цена. За да бъде запазена и продължена тази традиция, в условия на растящи цени на основните енергоносители, оборудване и услуги, се налага да актуализираме ценовата си листа.

Промяната на цените влиза в сила на 01.01.2023 г. и се отнася за всички частни клиенти - нови и настоящи с безсрочни или срочни договори, които изтичат до 01.01.2023 г. Договорите, чиито срок изтича след 01.01.2023 г., следва да бъдат подновени по актуализираната ценова листа след изтичането на задължителния в договора срок.

Актуализирани цени в сила от 01.01.2023 г.:

1. Месечна цена за услугата Кабелна телевизия:
  • цената за основен приемник при сключване на 12 месечен договор се променя на 15,00 лв.;
  • цената за основен приемник при сключване на 3 месечен договор се променя на 15,00 лв.

2. Месечна цена за услугата Цифрова телевизия:
  • цената за основен приемник при сключване на 12 месечен договор се променя на 19,80 лв.;
  • цената за допълнителен приемник при сключване на 12 месечен договор се променя на 3,40 лв.;
  • цената за основен приемник при сключване на 3 месечен договор се променя на 21,80 лв.;
  • цената за допълнителен приемник при сключване на 3 месечен договор се променя на 5,90 лв.

3. Месечна цена за пакет Кабелна телевизия и Интернет:
  • цената за пакет Кабелна телевизия и Интернет 20 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 27,90 лв.;
  • цената за пакет Кабелна телевизия и Интернет 30 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 32,90 лв.;
  • цената за пакет Кабелна телевизия и Интернет 50 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 37,90 лв.;
  • цената за пакет Кабелна телевизия и Интернет 100 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 52,90 лв.

4. Месечна цена за пакет Цифрова телевизия и Интернет:
  • цената за пакет Цифрова телевизия и Интернет 20 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 32,70 лв.;
  • цената за пакет Цифрова телевизия и Интернет 30 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 37,70 лв.;
  • цената за пакет Цифрова телевизия и Интернет 50 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 42,70 лв.;
  • цената за пакет Цифрова телевизия и Интернет 100 Mbps при сключване на 12 месечен договор се променя на 57,70 лв.

Цените са с включен ДДС.


При сключване на срочен договор, съгласно актуализираната ценова листа, новите и настоящи клиенти на Цифрова телевизия „Боряна“ ще могат да се възползват от промоционални предложения в периода от 01.12.2022 г. до 31.01.2023 г. Повече информация на касата на телевизията или на www.boriananet.com.

Промяната на цените се прилага съгласно българското законодателство, сключения между страните договор и т. 31.1. от Общите условия за взаимоотношения с крайни потребители. В срок до 1 месец от промяната потребителите с безсрочни или срочни договори, които изтичат до 01.01.2023 г., могат да прекратят договора с едномесечно писмено предизвестие. Потребителите с договори, чиито срок изтича след 01.01.2023 г., могат да ги прекратят с едномесечно писмено предизвестие преди датата на изтичането на задължителния в договора срок.

Благодарим за разбирането!

С уважение,
Екипът на Цифрова телевизия „БОРЯНА“

гр. Дряново
29.11.2022 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИ - Изх №: К16/29.11.2022 г.  Boriana Company