Boriana Net
       boriananet.comНачало arrow Телевизия arrow Цени

Информация    |    Цени    |    Допълнително платени пакетиЦени на услуги и отстъпки валидни от 01 Януари 2023 г.

ТЕЛЕВИЗИЯ

Срок на договора

Първи приемник

Допълнителен телевизионен приемник*

Инсталационна
такса при Стандартна инсталация**

Месечна такса

Инсталационна
такса при Стандартна инсталация**

Месечна такса

Кабелна телевизия

12 месеца

0.00 лв.

15.00 лв.

0.00 лв.

7.00 лв.

3 месеца

6.00 лв.

15.00 лв.

0.00 лв.

7.00 лв.

Цифрова телевизия
пакет стандарт

12 месеца

0.00 лв.

19.80 лв.

0.00 лв.

3.40 лв.

3 месеца

15.00 лв.

21.80 лв.

0.00 лв.

5.90 лв.


* ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да заяви до 3 допълнителни телевизионни приемника по всяко време на действие на договора за предоставяне на основната телевизионна услуга срещу допълнителна месечна такса от 3,40 лв. за всеки допълнителен телевизионен приемник със срок на ползване до изтичане на договора за основната телевизионна услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви допълнителен телевизионен приемник без обвързване със срок срещу допълнителна месечна такса от 5,90 лв. за всеки допълнителен телевизионен приемник. При заявяване на допълнителен телевизионен приемник след датата на подписване на договора за основната телевизионна услуга освен месечната такса за всеки допълнителен телевизионен приемник се заплаща и еднократна инсталационна такса от 6,00 лв. за всеки допълнителен телевизионен приемник. Телевизионните пакети, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е абонирал на основния телевизионен приемник се ползват на всеки от допълнителните телевизионни приемници. Допълнителните телевизионни приемници се добавят само на адреса, на който се ползва основният телевизионен приемник.

** Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на брой клиентски устройства по договор с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане и изтегляне на кабели в кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценова Листа - Допълнителни услуги и материали. В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по преценка на Оператора.

Цифровата телевизия включва в себе си услугата Кабелна Телевизия, която може да бъде приемана на втори телевизионен приемник.

При предплащане на всички дължими суми за период не по-малък от шест месеца, потребителят ползва отстъпка от 8.33 процента.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.
  Boriana Company